Oferta

Image 01

Oferta konserwacji dźwigów pionowych:

•usługi pogotowia dźwigowego (dojazd do ludzi w 2-godz)
•utrzymanie dźwigów w ciągłym ruchu z wyłączeniem okresów niezbędnych do wykonania napraw i czynności konserwacyjnych
•solidne przeglądy dźwigów
•usuwanie usterek w ciągu max 4-ch godzin od chwili zgłoszenia


Image 02

Wyjątek stanowią awarie spowodowane:

•usterkami w zasilaniu i ich następstwami
•awariami po których niezbędne jest badanie dźwigu przez I.D.T
•awariami spowodowanymi pożarem lub poważną dewastację elementów dźwigów
•uszkodzeniem podstawowych elementów dźwigu takich jak silnik czy wciągarka
•zalaniem wodą całości lub części urządzenia


Image 04


      Nasi partnerzy
Image 04 Image 04 Image 04